Pomoc postpenitencjarna

Pomagamy osobom opuszczającym zakłady karne i areszty śledcze w zaadoptowaniu się do nowej, zastanej rzeczywistości. Ta rzeczywistość może się wydać przerażająca, pełna niewiadomych i obaw, ale próbujemy zmierzyć się z nią wspólnie i nieco ją oswoić.

Za główny czynnik terapeutyczny i socjalizujący uznaliśmy pracę. Chcemy przekonać naszych podopiecznych, że zamiast chodzić na skróty, warto jest na swój sukces ciężko pracować.

Zapewniamy specjalistyczną pomoc prawników, psychologów i mediatorów. Wierzymy, że chcieć, to móc!

evoluo foundation © 2014