Pomoc ofiarom przestępstw

Udzielamy pomocy prawnej i psychologicznej ofiarom przestępstw, w tym również ofiarom przestępstw w miejscu pracy i ofiarom mobbingu.

Jeśli jesteś ofiarą przestępstwa i potrzebujesz wsparcia ze strony psychologa lub prawnika zapraszamy do kontaktu mailowego:
kontakt@evoluo.org.pl

evoluo foundation © 2014