Mediacje

Czym jest mediacja?

Mediacja to dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna i bezstronna osoba, za zgodą stron, pomaga im poradzić sobie z konfliktem. Mediacja pozwala jej uczestnikom określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań i zawrzeć akceptowalne porozumienie.

Mediacja w kontekście biznesowym lub takim, w którym na szali stoją interesy społeczne grup osób, jest często jedynym skutecznym sposobem pozwalającym nie tylko rozwiązać konflikt lub rozstrzygnąć kwestię różniącą strony, ale również zachować dotychczasowe relacje. Jest to proces mało medialny, angażujący w sposób bardzo prywatny uczestników oraz pozbawiony dynamiki stałej poprawy sytuacji.

Dynamika mediacji grupowych jest więcej niż sinusoidalna. Ponieważ z jednej strony angażuje ludzi pod wspólnym mianownikiem przekonań lub interesów, a z drugiej w grę wchodzą osobiste przekonania, emocje i wzorce zachowań. Każdego z uczestników mediacji należy otoczyć uwagę, pozwolić mu być usłyszanym oraz wesprzeć go w jasnym sformułowaniu swojej strategii na rozwiązanie konfliktu.

Przedmiotem mediacji mogą być wszelkiego rodzaju spory związane z umowami handlowymi, prawami autorskimi, roszczeniami wspólników i akcjonariuszy, kwestiami płatności, fuzjami, postępowaniami upadłościowymi lub naprawczymi.

Mediacja stanowi pełnoprawną alternatywę dla postępowania sądowego, a ugoda będąca jej wynikiem może zostać opatrzona klauzulą wykonalności.

Ponadto, warto rozważyć jeszcze inne zalety mediacji, jak:

  • w porównaniu z arbitrażem i postępowaniem sądowym mediacja pozwala osiągnąć porozumienie szybciej i przy mniejszym nakładzie kosztów,
  • postępowanie mediacyjne jest poufne, dzięki czemu chroni dobry wizerunek firmy, pozwala na utrzymanie wiarygodności w oczach klientów i partnerów biznesowych,
  • mediacja umożliwia znalezienie przestrzeni do współpracy stron konfliktu w przyszłości.

evoluo foundation © 2014