Centrum Coachingu, Mediacji i Negocjacji

Centrum Coachingu, Mediacji i Negocjacji

powstało w celu promowania i upowszechniania idei mediacji oraz profesjonalizacji rynku usług mediacyjnych, negocjacyjnych i coachingowych. CCMN zrzesza ekspertów, którzy opracowują wytyczne oraz standardy działania.

Centrum Biznesowe.

Ta część działalności Centrum skupia się na rozwiązaniach dla biznesu zapewniając wsparcie w takich dziedzinach, jak:

 • mediacje i negocjacje biznesowe,
 • mediacje i negocjacje pracownicze,
 • mediacje i negocjacje w sporach zbiorowych,
 • mediacje sądowe,
 • coaching biznesowy,
 • executive coaching,
 • HR coaching,
 • executive search.

Centrum Szkoleniowe.

Aktywność Centrum Szkoleniowego obejmuje przede wszystkim prowadzenie szkoleń w następujących dziedzinach:

 • negocjacje (moduł 1 – ogólny) – cena 1100 zł netto/1osoba, szkolenia odbywające się w terminie do końca listopada 900 zł netto/1 osoba
 • negocjacje (moduł 2 – specjalistyczny) – cena 1200 zł netto/ 1 osoba
 • mediacje (szkolenie wstępne) – cena 800 zł/1 osoba, szkolenia odbywające się w terminie do końca listopada 750 zł netto/1 osoba
 • mediacje (szkolenia specjalistyczne: cywilne, gospodarcze, pracownicze) – cena 1500 zł/1 osoba.

20-21.10.2015 r. – negocjacje (moduł 1 - ogólny) – brak wolnych miejsc

23-25.10.2015 r. – mediacje (szkolenia specjalistyczne: cywilne) – zapytaj o wolne miejsca

07-09.11.2015 r. – mediacje (szkolenia specjalistyczne: gospodarcze) – zapytaj o wolne miejsca

14-16.11.2015 r. – mediacje (szkolenia wstępne) – zapytaj o wolne miejsca

21-23.11.2015 r. – mediacje (szkolenia specjalistyczne: pracownicze) – zapytaj o wolne miejsca

28-30.11.2015 r. – negocjacje (moduł 2 – specjalistyczny)

05-07.12.2015 r. – mediacje (szkolenia wstępne) – zapytaj o wolne miejsca

12-14.12.2015 r. – mediacje (szkolenia specjalistyczne: pracownicze) – zapytaj o wolne miejsca

19-21.12.2015 r. – negocjacje (moduł 1 – ogólny)

Centrum Szkoleniowe realizuje program umożliwiający uzyskanie wpisu na listę mediatorów sądowych. W przeciwieństwie do innych ośrodków mediacyjnych w sposób jasny i klarowny ustalamy zasady dokonywania wpisów na listę mediatorów sądowych.

Po ukończeniu każdego szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu. Ponadto, Centrum Coachingu, Mediacji i Negocjacji umożliwia przystąpienie do egzaminu końcowego, składającego się z części pisemnej i ustnej. Zaliczenie egzamin końcowego upoważnia do wnioskowania o wpis na listę mediatorów sądowych. Zarówno egzamin, jak i wniosek podlegają opłacie administracyjnej.

evoluo foundation © 2014