ARMEN MEKHAKYAN

Pomysłodawcą i założycielem Fundacji Evoluo jest Armen Mekhakyan, obywatel Polski pochodzenia ormiańskiego. Od 10 lat wspiera ludzi w rozwoju osobistym. Jako psycholog uważa, że to jakość komunikacji z drugim człowiekiem decyduje o jakości życia. Ważny jest język, jego piękno, ton, jakim zwracamy się do drugiej osoby, zasób słów, komunikacja pozawerbalna. Wiedzę na ten temat zdobył w Gyumri State Pedagogical Institute, na wydziale Stosunków Międzykulturowych UW oraz w Polskim Instytucie NLP.

Komunikacja i problemy z nią związane od zawsze stanowiły centralny punkt zainteresowań Armena. Doświadczenie oraz znajomość problemów z nią związanych zdobywał początkowo jako tłumacz symultaniczny, następnie pracując w pionie handlowym i marketingowym branży reklamowej. Dążąc do realizacji osobistych marzeń stworzył z czasem autorski program coachingowy. Coaching wizerunku według Armena to zmiana, lub poprawa naszego wizerunku bez konieczności wyrzeczenia się własnej osobowości, a wręcz przeciwnie, przy jednoczesnym uwypukleniu osobowości osoby lub charakteru instytucji.

Zakładając, że wizerunek to synergia prezentacji wizualnej, zachowania, stylu komunikacji, auto-prezencji i akceptacji - coaching wizerunku to całościowa praca nad pełniejszym wykorzystaniem zasobów zarówno fizycznych jak i osobowościowych instytucji lub osoby. Armen jest autorem metody i jednym z pierwszych coachów wizerunku w Polsce. Ze względu na swoje korzenie Armen świetnie rozumie kulturowe różnice i konieczność bycia otwartym na różnice i wymianę doświadczeń. Dzisiaj, kiedy mieszanka kultur Europy konsoliduje się również w Polsce, w polskim biznesie i życiu codziennym Armen jest unikalnym ekspertem na tym polu.

Armen o sobie:
„Nie lubię słowa marzenia, wolę mówić o planach, bo stają się od razu bardziej realne. Nie lubię być w pozycji przegranej, jeżeli coś mi się nie udaje, mówię sobie, że widocznie nie było mi to potrzebne, nie chciałem tego naprawdę. Obiecałem też sobie jedno: nigdy nie będę narzekał. Trzeba uwierzyć, że coś jest możliwe i konsekwentnie to realizować.”

http://armenmekhakyan.pl/

evoluo foundation © 2014